RICE & NOODLE & FLOUR

Green Dragon Thai Fragrant Rice 10kg
Green Dragon Thai Fragrant Rice 10kg
Regular price £22.99 Sale price £20.99
Green Dragon Thai Fragrant Rice 5kg
Green Dragon Thai Fragrant Rice 5kg
Regular price £13.49 Sale price £11.49
BDH Dong Bei Rice 6.8kg
BDH Dong Bei Rice 6.8kg
Regular price £17.99
FLM Dongbei Premium Rice 5kg
FLM Dongbei Premium Rice 5kg
Regular price £12.99
SILK ROAD Thai Fragrant Rice 2kg
SILK ROAD Thai Fragrant Rice 2kg
Regular price £4.99
CS Taiwan Premium Rice 4kg
CS Taiwan Premium Rice 4kg
Regular price £15.99
TAIWAN Premium Rice 2kg
TAIWAN Premium Rice 2kg
Regular price £10.09
FLM Koshihikari Rice 2kg
FLM Koshihikari Rice 2kg
Regular price £6.95
HARUKA Sushi Rice 1kg
HARUKA Sushi Rice 1kg
Regular price £2.75
KOTOBUKI Sushi Rice 10kg
KOTOBUKI Sushi Rice 10kg
Regular price £18.99 Sale price £16.99
KOTOBUKI Sushi Rice 1kg
KOTOBUKI Sushi Rice 1kg
Regular price £1.95
SW Black Rice Mixed Grain1.2kg
SW Black Rice Mixed Grain1.2kg
Regular price £6.60
SW Yam & Mixed Grain 1.2kg
SW Yam & Mixed Grain 1.2kg
Regular price £6.60
SILK ROAD Thai Glutinous Rice 2kg
SILK ROAD Thai Glutinous Rice 2kg
Regular price £5.99
正丰 白糯米 1kg
正丰 白糯米 1kg
Regular price £4.39
Green Dragon Self-raising Flour
Green Dragon Self-raising Flour
Regular price £1.95
Green Dragon Plain Flour 1.5kg
Green Dragon Plain Flour 1.5kg
Regular price £1.95
FLCK Potato Flour
FLCK Potato Flour
Regular price £2.09
C.T.F Tapioca Starch
C.T.F Tapioca Starch
Regular price £1.20